כניסת חברים מפת אתר

|03-9075800:הזמנות בטלפוןDonatelo promotional display

תנאי שימוש

דף הבית > אתר חדש > תפריט תחתון > תנאי שימוש

הערות כלליות מדיניות והנחיות לכלל האתר

תאריך:09/12/2015

מחירים:

המחירים באתר אינם כוללים מע"מ

המחיר מתייחס לכמות המצוינת ב"כמות" 

כמות שפחות מהמצוין במידה ויש במלאי יתומחר אחרת.

המחיר אינו , הובלה, עיצוב גרפי והם בהתאם לכמות המצוינת

ללקוחות מקצועיים ישנם הנחות (לא כולל מוצרי מחירי חדירה)

כמות גדולה מהמצוין תזכה בהנחה בתנאים הבאים:

*1* נכון לגבי חלק מהמוצרים.

*2* מוצרים שמצוין בהם כמות מינימום לרכישה ההנחות חלות על כמות שמעל כמות המינימום.

*3* ההנחות לא על מוצרי מלאי.

*4* המוצרים בכמות מגיעים עם אריזתם המקורית ואינם מורכבים.

      המחירים אינם כוללים עיצוב גרפי.

 

בעבודה שמעורבת גרפיקה גם כאשר לקוח מביא גרפיקה מוכנה תהיה תוספת של 180 ש"ח עבור סט אפ ראשוני

ישנה אפשרות לעיצוב גרפי בתוספת תשלום של 180 ש"ח לשעה

הזמנות:

ניתן להזמין ישירות מהאתר.

בהזמנה ישירות מהאתר אין חובה למלא פרטי אשראי הנ"ל יכול להעשות דרך המשרד או באמצעי תשלום אחרים.

או לסירוגין לשלוח בקשה להצעת מחיר ע"י תהליך הזמנה רגיל , לפניות הנ"ל תקבלו הצעה המייל או פקס חוזר.

 

יצירת קשר:

בצור קשר נמצאים אנשי קשר עם המיילים והניידים של הצוות ניתן להוריד כמו כן כרטיסי אאוט לוק שנשמרים ישירות אצלכם על ידי לחיצה כפולה על האיקון.

הגעה אלינו ושעות פתיחה תצוגה:

אנו עובדים מ - 8:00  עד 18:00 בימים א-ה במקום תצוגה עם כל מוצרי המדף ודוגמאות מהאלמנטים איתם אנו יוצרים את הפרויקטים.

ניתן למצוא מפה בצור קשר שיעזור לכם להגיע אלינו.

רצוי לקבע פגישה (ניתן לשלוח בקשה לפגישה במייל) או להודיע לפני שמגיעים.

הספקה:

האתר מופיע זמני הספקה מרביים ומצוינים תחת "זמני משלוח"  כאשר זמני ההובלה מתווספים על פי סוג ההובלה

זמני הספקה:

זמני הספקה מתייחסים למפרט המוצר

במידה והוא לא כולל הדפסות אזי רוב המוצרים במלאי

זמני הספקה של רוב המוצרים אינם עבור המוצר כולל הדפסות.

אפשריות הספקה:

הספקה אצלנו -באים משלמים ומקבלים על המקום מוצרים המסומנים  בזמן הספקה 1 יום נמצאים במלאי זמין נכללים מוצרי מדף ללא הדפסות. ביום רגוע ניתן לקבל מיתוגים ופוסטרים בודדים גם על המקום מותנה בקובץ תקין ומוכן

 

מפרט גרפי:

רזולוציה 80dpi ב 1:1  או ב 1:10 רזולוציה בהתאמה, ניתן להעביר קובץ JPG או PDF או פרי הנד

 


תקנון

השימוש באתר דונטלו  (להלן "האתר") של חברת דונטלו אמצעי קד"מ בע"מ  , ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 

תנאי השימוש 

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעילי האתר , דונטלו אמצעי קד"מ בע"מ  - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו,בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 

 

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל.  התמונות הן להמחשה בלבד.במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום, המילים הכתובות בגוף מודעת המוצר גוברות על האמור בכותרת המודעה, והאמור במודעת מוצר מסוים גובר על תנאיו של התקנון.

 

פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם , במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו'...

 

במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה תהיה רשאית דונטלו להודיע ללקוח על ביטול העסקה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד העסקה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעה טלפונית ,הודעת פקס, או שדה הערות הזמנה בתיק הלקוח באתר.

 

תנאי אחריות מוצרי דונטלו:

תיקון החלפה או כל שרות בנושא האחריות יעשה בדונטלו גם עם המוצר סופק/הותקן על חשבון ןעל ידי דונטלו.

משתנה ממוצר למוצראחריות מותנה בטיפול ע"פי הוראות היצרן.

תוקף האחריות מיום הקנייה ובצירוף חשבונית המקור.

האחריות כוללת את כל המרכיבים השייכים לעבודה הנעשית במפעל, תפרים, הדבקות,

רוכסנים, סרטי גימור שונים וטיב חומרי הגלם.

תוקף אחריות זו הינו מוגבל בזמן; אנו נתקן על חשבוננו כל פגם בחומר או בעבודה שאינו נובע

משימוש בלתי נכון או סביר במוצר .

 

אזהרה!

לידיעתך, מוצרי פרספקט נוטים להשתפשף ולהישבר

חשיפה מרובה לשמש גורמת לבלאי מהיר יותר של ההדפסות

 

דמי ביטול עסקה

ביטול עיסקה מדברת על מוצר מדף בלבד ולא כוללת:  דמי משלוח, עלויות ראשוניות שנוצרו ליצירת ההזמנה, ובחלק שיוצר במיוחד עבור הלקוח ושאינו מוגדר כ"מוצר מלאי".
אין דמי ביטול עבור הזמנות שמהותם השכרת הפריטים

במקרה של ביטול עסקה לפני שליחת המוצר ללקוח:

עסקה שתבוטל תרם התחלת הכנות ולפני משלוח ובעבור מוצר מדף ובתוך שבע ימים תבוטל ללא חיוב

ביטול עסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית במייל ואישורה במייל חוזר או שליחת פקס בלבד  להנהלת החברה. אין לראות בשליחת מייל ללא אישור קבלה  / הודעה במערכת קולית -ביטול חד צדדי שנתקבל.

ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר ללקוח

ניתן לבטל עסקה עד 14 ימי עסקים מיום שליחת המוצר ללקוח בחיוב של 15% מהסכום הכולל. על המוצר להישלח ע"י הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש! על האריזה להיות שלמה ולא פגומה!  בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ויש להמתין לאישור החברה. מכיוון שמוצרים אלו משמשים לאירועים בזמן קצוב  ורובם מוצעים להשכרה ומכיוון שקיימת האופציה להשתמש בהם ולהחזירם אזי אני לאלצים לנקות במדיניות דונטלו תחליט האם נעשה במוצר שימוש .

כמו כן , חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח . אתר דונטלו  לא יהיה אחראי ולא ישא במחירי השינועים הנ"ל!

עדכוני מחירים

עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, דונטלו לא מתחייבת לספק מוצר/שירותים אלה. דונטלו מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת , יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות.

 

דמי משלוח

 עלות משלוח: מופיע בשלב ההזמנה.

דמי המשלוח יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר. (המוצר או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר). המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ. המחירים לא כוללים תוספות שונות.

המשלח  או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.

ביניהן: תקלות במערכת התקשורת ,הטלפון או המחשוב ,אירועים של כוח עליון ,שביתות ,עיצומים, נזקי טבע, וכו' .

בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי דונטלו יתכן אף כי תבוטל מכירה / זכייה באופן חד צדדי וזיכוי כספי מלא יינתן במעמד זה ללקוח .

כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים על פי מועדי אספקה שצוינו למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים - במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).

 

אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין - לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו . אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש. ולא מתאריך ההזמנה המקורי.

מבצעים

כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת. במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה , אך אזלה במלאי - דונטלו  מתחייבת לספק מתנה בערך זהה על פי שיקול דעתה בלבד. 

צבעי המוצרים

אין התחייבות לצבע המוצר המסופק, יחד עם זאת,  דונטלו תעשה כל מאמץ בכדי לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור.


ex works

המחירים המופיעים באתר הם מחירים לצרכן -לקוח עיסקי
הטיפול והמחירים בפועל יתבצעו ע"י סוכני המכירות של החברה,המחולקים לפי אזור גאוגרפי ותחומי עיסוק לקוחות הקצה.


תנאי שימושקישוריםשותפים עיסקייםדרושיםבלוגצ'ט
Sadna from Pionet
דונטלו